Bouwbesluit Online 2012


NEN 2575:2004

Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties

Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

Publicatiedatum: 01 december 2004

Inclusief Correctieblad NEN 2575:2004/C1:2006

Vervangt NEN 2575:2000

Versie van de norm aangestuurd door Bouwbesluiteisen nieuwbouw

Samenvatting
Geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties die in eerste instantie bedoeld zijn om bij brand en andere noodsituaties een snelle en ordelijke personele ontruiming binnen of buiten een gebouw te bewerkstelligen. Hiertoe verwijst deze norm naar NEN-EN 54 en naar andere relevante normen. Waar mogelijk zijn in deze norm de eisen aan de installatie als prestatie-eisen vastgelegd.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties