Bouwbesluit Online 2012


Regeling Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 01 januari 2016

Integrale tekst van de Regeling Bouwbesluit 2012 (Stcrt. 2011, 23914), laatstelijk gewijzigd door de Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 december 2015, nr. 2015-0000728514, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de veiligheid van betonnen galerijvloeren en het aanwijzen van normen op 1 januari 2016; gepubliceerd in Stcrt.2015, 45221

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties